Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
159776

Xã thái hòa tiếp tục thực hiện nghị quyết 12 của BCH huyện ủy Triệu Sơn

Ngày 12/03/2024 16:22:20

Năm 2023 xã Thái Hòa là một trọng những xã thực hiên việc hiến đất mở đường giao thông nông thôn và được UBND huyện tặng thưởng 100 triệu đồng về việc hiến đất mở rộng đường giao thôn Xã Thái Hòa gồm 10 thôn năm 2023 được bố trí thành 4 khu dân cư trong toàn xã, là một xã tương đối rộng, đương giao thông nhiều . xong được sự quan tâm của ban chỉ đạo mở rộng đường giao thông nông thôn và ban MT thôn . đã phối hợp chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường .

  Từ ngày 06 Têt cấp ủy, ban thôn đã tiếp tục vận động bà con nhân dân hiến đất mở rộng đường cụ Thể như sau:

1.     Thôn Thái Sơn có 3  hộ: ông Vũ Trọng Tạo, ông Vũ Trọng Lệ, ông Vũ Văn Minh

2.     Thôn Thái Lâm có 3 hộ: ông Lê Duy Tám, ông Lê Xuân Tự, Bà Lê Thị Chức

3.     . Thôn Thái Minh có1 hộ:  ông Vũ Trọng Lân

4.     Thôn Thái Nhân có 2 hô:  ông Lê Quang Giang, ông Lê Quang Gia

5.     Thôn Thái Bình có  hộ:    ông Trần Văn Bình

6.     Tôn Thái Lộc có hộ:         ông Lê Đình Tỉnh

7.     Thôn Thái Phong có hô:  bà Phùng Thị Nụ (Tuyên)

Đăc biệt có xóm ông Nguyễn Đức quyền thôn Thái Phong, cả xóm có 11 hộ, chiêu dài của xóm khoảng 110 mét,  vào đầu tháng 3 năm 2023 xóm đã cùng nhâu bàn bạc thống nhất mở rộng xóm theo tinh thần nghị quyết 12 của BCB huyện ủy Triệu Sơn, mỗi hông đống góp mở rộng đường khoảng 13 triệu đồng/ hộ . Khồng dừng lại ở đó vào đầu năm 2024 xuống lại tổ chự họp bàn bạc tiếp tục đổ bê tông , đến năm xóm đã thống nhất đổ xong tính toán đợt này đổ bê tông trung bình mỗi hộ đóng góp khoảng 15 triệu đồng / hộ

 Phát huy phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, đề nghị cán bộ chỉ đạo các thôn phối hợp ban công tác mặt trận thôn,tiếp tục phát huy những tấm gương sáng, những tấm gương điển hình luôn tiên phong gương mẫu trong mọi phong trào. Đó cũng là kết quả của sự đoàn kết, nổ lực và tinh thần trách nhiệm cao của nhân dân các xóm, của chi uỷ, ban công tác mặt trận thôn đã cùng các hộ trong xóm chung tay góp sức để cùng nhau bàn và cùng nhau làm. Diện tích hiến đất hiến của các hộ sẽ luôn luôn được thôn, xã ghi nhận biểu dương.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ đối với vận động nhân dân mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn”; Nghị Quyết đại hội Đảng bộ xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về giao thông nông thôn góp phần xây dựng thành công huyện NTM nâng cao vào năm  2024, năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh, trở thành Thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Ban vận động hiến đất mở rộng đường xã Thái Hòa biểu dương phong trào hiến đất làm đường xóm ông Nguyễn Đước Quyền thôn Thái Phong và tiếp tục vận động cán bộ đảng viên, người thân của cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện phong trào hiến đất mở rộng đường với phương châm Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Thái Hòa hãy nêu cao tinh thần tự nguyện, đoàn kết cùng nhau thực hiện và tuyên truyền làm lan tỏa  phong trào hiến đất mở rộng đường. Ban vận động hiến đất mở rộng đường xã Thái Hòa cũng kêu gọi những hộ trong khu dân cư không phải hiến đất nhưng được hưởng lợi từ việc mở rộng đường đóng góp hỗ trợ cho các hộ tình nguyện hiến đất để xây lại cổng, tường rào phải phá dỡ. Nhân dân là chủ thể trong việc quyết định thành bại của Nghị quyết số 12. Chính vì thế mỗi người dân hãy là người công dân gương mẫu, góp công góp sức xây dựng quê hương xã Thái Hòa ngày càng giàu đẹp, khang trang./.

 

Hiến đât nam 2024  1.jpg

Hiến đất 20243.jpghiến đất 2024  4.jpg

  Hiến đat 2024  5.jpg
 

Hiến đât 2024   6.jpg

 
Một số hình ảnh đang thi công mở rộng đương giao thông nông  thôn 

                                                                                             CCVH – XH                                                          

Xã thái hòa tiếp tục thực hiện nghị quyết 12 của BCH huyện ủy Triệu Sơn

Đăng lúc: 12/03/2024 16:22:20 (GMT+7)

Năm 2023 xã Thái Hòa là một trọng những xã thực hiên việc hiến đất mở đường giao thông nông thôn và được UBND huyện tặng thưởng 100 triệu đồng về việc hiến đất mở rộng đường giao thôn Xã Thái Hòa gồm 10 thôn năm 2023 được bố trí thành 4 khu dân cư trong toàn xã, là một xã tương đối rộng, đương giao thông nhiều . xong được sự quan tâm của ban chỉ đạo mở rộng đường giao thông nông thôn và ban MT thôn . đã phối hợp chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường .

  Từ ngày 06 Têt cấp ủy, ban thôn đã tiếp tục vận động bà con nhân dân hiến đất mở rộng đường cụ Thể như sau:

1.     Thôn Thái Sơn có 3  hộ: ông Vũ Trọng Tạo, ông Vũ Trọng Lệ, ông Vũ Văn Minh

2.     Thôn Thái Lâm có 3 hộ: ông Lê Duy Tám, ông Lê Xuân Tự, Bà Lê Thị Chức

3.     . Thôn Thái Minh có1 hộ:  ông Vũ Trọng Lân

4.     Thôn Thái Nhân có 2 hô:  ông Lê Quang Giang, ông Lê Quang Gia

5.     Thôn Thái Bình có  hộ:    ông Trần Văn Bình

6.     Tôn Thái Lộc có hộ:         ông Lê Đình Tỉnh

7.     Thôn Thái Phong có hô:  bà Phùng Thị Nụ (Tuyên)

Đăc biệt có xóm ông Nguyễn Đức quyền thôn Thái Phong, cả xóm có 11 hộ, chiêu dài của xóm khoảng 110 mét,  vào đầu tháng 3 năm 2023 xóm đã cùng nhâu bàn bạc thống nhất mở rộng xóm theo tinh thần nghị quyết 12 của BCB huyện ủy Triệu Sơn, mỗi hông đống góp mở rộng đường khoảng 13 triệu đồng/ hộ . Khồng dừng lại ở đó vào đầu năm 2024 xuống lại tổ chự họp bàn bạc tiếp tục đổ bê tông , đến năm xóm đã thống nhất đổ xong tính toán đợt này đổ bê tông trung bình mỗi hộ đóng góp khoảng 15 triệu đồng / hộ

 Phát huy phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, đề nghị cán bộ chỉ đạo các thôn phối hợp ban công tác mặt trận thôn,tiếp tục phát huy những tấm gương sáng, những tấm gương điển hình luôn tiên phong gương mẫu trong mọi phong trào. Đó cũng là kết quả của sự đoàn kết, nổ lực và tinh thần trách nhiệm cao của nhân dân các xóm, của chi uỷ, ban công tác mặt trận thôn đã cùng các hộ trong xóm chung tay góp sức để cùng nhau bàn và cùng nhau làm. Diện tích hiến đất hiến của các hộ sẽ luôn luôn được thôn, xã ghi nhận biểu dương.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ đối với vận động nhân dân mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn”; Nghị Quyết đại hội Đảng bộ xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về giao thông nông thôn góp phần xây dựng thành công huyện NTM nâng cao vào năm  2024, năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh, trở thành Thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Ban vận động hiến đất mở rộng đường xã Thái Hòa biểu dương phong trào hiến đất làm đường xóm ông Nguyễn Đước Quyền thôn Thái Phong và tiếp tục vận động cán bộ đảng viên, người thân của cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện phong trào hiến đất mở rộng đường với phương châm Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Thái Hòa hãy nêu cao tinh thần tự nguyện, đoàn kết cùng nhau thực hiện và tuyên truyền làm lan tỏa  phong trào hiến đất mở rộng đường. Ban vận động hiến đất mở rộng đường xã Thái Hòa cũng kêu gọi những hộ trong khu dân cư không phải hiến đất nhưng được hưởng lợi từ việc mở rộng đường đóng góp hỗ trợ cho các hộ tình nguyện hiến đất để xây lại cổng, tường rào phải phá dỡ. Nhân dân là chủ thể trong việc quyết định thành bại của Nghị quyết số 12. Chính vì thế mỗi người dân hãy là người công dân gương mẫu, góp công góp sức xây dựng quê hương xã Thái Hòa ngày càng giàu đẹp, khang trang./.

 

Hiến đât nam 2024  1.jpg

Hiến đất 20243.jpghiến đất 2024  4.jpg

  Hiến đat 2024  5.jpg
 

Hiến đât 2024   6.jpg

 
Một số hình ảnh đang thi công mở rộng đương giao thông nông  thôn 

                                                                                             CCVH – XH