Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
159776

Nhân dân xã Thái Hòa hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn Theo NQ 12 BCH Đảng bộ huyện

Ngày 10/10/2022 16:26:18

Thực hiện nội dung Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2002 của BCH đảng bộ huyện ủy và Kế hoạch 404/KH-UBND ngày 19/8/2002 của UBND xã Thái Hòa về việc tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022-2025.

 Thực hiện nghị quyết số 03/BCH -ĐU của BCH Đảng ủy và Kế hoạch số 404/UB- UBND  của UBND xã  về “Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối vói vận động nhân dân hiến đất, đóng góp, xã hội hóa để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Thái Hòa”

 Cho đến ngày hôm nay 10/10 thôn trên địa bàn xã đã tiến hành họp Chi bộ; họp thôn; họp ban công tác mặt trận; họp các cụm dân cư để tiến hành triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện về trước mắt. Xã phát động hoàn thiện tiêu chí số 2 (về giao thông). Nhìn chung nhân dân các thôn , các cụm dân cư đều thống nhất cao chủ trương của Đảng và nhà nước về  hiến đất, đóng góp, xã hội hóa để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã , phương án hỗ trợ, kích cầu của địa phương, sẳn sàng giải phóng hành lang phá bỏ tường rào cũ, cây xanh, công trình phụ, vật cản để hiến đất mở rộng mặt đường, xây dựng tường rào mới theo khuôn mẫu bằng các tấm lam bê tông đồng loạt . Mặt đường được đổ bê tông mở rộng đảm bảo kích thước theo quy định (Đối với trục xã; đường thôn và đường liên gia) hai bên có rãnh thoát nước để đảm bảo tiêu thoát nước trong các khu dân cư và đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong một tuần ra quân một số thôn đã cắm mốc giới đường và vận động nhân dân tháo gỡ bờ rào và các công trình phụ trên đất để làm đường cụ thể như đường từ ngã ba nhà bà Gần đi thôn Thái Nhân. Ngày đầu ra quân đã vận động được 20 hộ phá bỏ tường rào hiến đất để làm đường, Thôn thái sơn cũng có số hộ tháo  gỡ bờ rào để hiến đất làm đường

Với những nghĩa cử cao đẹp và tinh thần đồng thuận cao của nhân dân cùng phong trào hiến đất mở rộng đường. Ban vận động hiến đất và các công trình phụ trên đất để mở rộng đường đề nghị các thôn và nhân dân trong xã  phát huy truyền thống của đoàn kết của địa phương, tinh thần đồng thuận của các thôn đi trước; các nhà hảo tâm; hộ dân đã nhiệt tình ủng hộ phong trào. Khẩn trương khảo sát các tuyến đường của thôn mình để thống nhất ra quân đồng loạt tạo khí thế thi đua sôi nổi trên địa bàn toàn xã góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành tiêu chí Số 2 (về giao thông)  trong xây dựng Nông  thôn mới nâng cao. Để xã Thái Hòa phấn đấu  cùng với các xã trong huyện  sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao trong năm 2022. Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân.

Một số hình ảnh nhân dân xã Thái Hòa tự nguyện hiến đất, tháo gỡ tường rào và công trình phụ hiến đất làm đường theo Nghị quyết 12 của BCH  đảng  bộ huyện Triệu Sơn

Ảnh Đại diện Hiến Đất Làm đường theo NQ 12 của BCH Đảng bộ huyên.jpg 

Hiến Đất 1.jpg 

Hiến Đất 2.jpg 

 Hiến Đất 3.jpg

Hiến Đất 4.jpg 

 Hiến Đất 5.jpg

 Hiến Đất 6.jpg

 Hiến Đất 7.jpg

Hiến Đất 8.jpg

 Hiến Đất 9.jpg

 Hiến Đất 10.jpg

Hiến Đất 11.jpg
Hiến Đất 12.jpg

Hiến Đất 13.jpg

Hiến đất 14.jpg
Tin bài: CCVH xã


Nhân dân xã Thái Hòa hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn Theo NQ 12 BCH Đảng bộ huyện

Đăng lúc: 10/10/2022 16:26:18 (GMT+7)

Thực hiện nội dung Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22/7/2002 của BCH đảng bộ huyện ủy và Kế hoạch 404/KH-UBND ngày 19/8/2002 của UBND xã Thái Hòa về việc tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022-2025.

 Thực hiện nghị quyết số 03/BCH -ĐU của BCH Đảng ủy và Kế hoạch số 404/UB- UBND  của UBND xã  về “Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối vói vận động nhân dân hiến đất, đóng góp, xã hội hóa để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Thái Hòa”

 Cho đến ngày hôm nay 10/10 thôn trên địa bàn xã đã tiến hành họp Chi bộ; họp thôn; họp ban công tác mặt trận; họp các cụm dân cư để tiến hành triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện về trước mắt. Xã phát động hoàn thiện tiêu chí số 2 (về giao thông). Nhìn chung nhân dân các thôn , các cụm dân cư đều thống nhất cao chủ trương của Đảng và nhà nước về  hiến đất, đóng góp, xã hội hóa để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã , phương án hỗ trợ, kích cầu của địa phương, sẳn sàng giải phóng hành lang phá bỏ tường rào cũ, cây xanh, công trình phụ, vật cản để hiến đất mở rộng mặt đường, xây dựng tường rào mới theo khuôn mẫu bằng các tấm lam bê tông đồng loạt . Mặt đường được đổ bê tông mở rộng đảm bảo kích thước theo quy định (Đối với trục xã; đường thôn và đường liên gia) hai bên có rãnh thoát nước để đảm bảo tiêu thoát nước trong các khu dân cư và đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong một tuần ra quân một số thôn đã cắm mốc giới đường và vận động nhân dân tháo gỡ bờ rào và các công trình phụ trên đất để làm đường cụ thể như đường từ ngã ba nhà bà Gần đi thôn Thái Nhân. Ngày đầu ra quân đã vận động được 20 hộ phá bỏ tường rào hiến đất để làm đường, Thôn thái sơn cũng có số hộ tháo  gỡ bờ rào để hiến đất làm đường

Với những nghĩa cử cao đẹp và tinh thần đồng thuận cao của nhân dân cùng phong trào hiến đất mở rộng đường. Ban vận động hiến đất và các công trình phụ trên đất để mở rộng đường đề nghị các thôn và nhân dân trong xã  phát huy truyền thống của đoàn kết của địa phương, tinh thần đồng thuận của các thôn đi trước; các nhà hảo tâm; hộ dân đã nhiệt tình ủng hộ phong trào. Khẩn trương khảo sát các tuyến đường của thôn mình để thống nhất ra quân đồng loạt tạo khí thế thi đua sôi nổi trên địa bàn toàn xã góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành tiêu chí Số 2 (về giao thông)  trong xây dựng Nông  thôn mới nâng cao. Để xã Thái Hòa phấn đấu  cùng với các xã trong huyện  sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao trong năm 2022. Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân.

Một số hình ảnh nhân dân xã Thái Hòa tự nguyện hiến đất, tháo gỡ tường rào và công trình phụ hiến đất làm đường theo Nghị quyết 12 của BCH  đảng  bộ huyện Triệu Sơn

Ảnh Đại diện Hiến Đất Làm đường theo NQ 12 của BCH Đảng bộ huyên.jpg 

Hiến Đất 1.jpg 

Hiến Đất 2.jpg 

 Hiến Đất 3.jpg

Hiến Đất 4.jpg 

 Hiến Đất 5.jpg

 Hiến Đất 6.jpg

 Hiến Đất 7.jpg

Hiến Đất 8.jpg

 Hiến Đất 9.jpg

 Hiến Đất 10.jpg

Hiến Đất 11.jpg
Hiến Đất 12.jpg

Hiến Đất 13.jpg

Hiến đất 14.jpg
Tin bài: CCVH xã