Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
159776

Kỳ họp thưe ba HĐND xã Thái Hòa

Ngày 06/02/2023 09:51:19

Sáng ngày 31/12/2021, Hội đồng nhân dân xã Thái Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 - HĐND xã. Dự kỳ họp có Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã và 26/26 ông bà đại biểu HĐND xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

             Tại kỳ họp , các đại biểu đã nghe UBND xã báo cáo thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP - AN năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã 11 tháng năm 2021, phân bổ thu – chi ngân sách năm 2022; báo cáo kết quả hoạch động của HĐND xã năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và các tờ trình của UBND xã;  UBMTTQ thông báo về công tác xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ đối với HĐND và UBND, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, Ban KT-XH và Ban Pháp chế của HĐND báo cáo kết quả thẩm tra thuộc lĩnh vực của các ban, kỳ họp đã nghe đ/c Lê Đình Sỹ đại diện tổ đại biểu số 3 HĐND huyện thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ ba của HĐND huyện.
Hải.jpg
 
 

 Năm 2021 trong điều kiện tình hình kinh tế có nhiều biến động, giá cả thị trường không ổn định; giá cả vật tư phục vụ sản xuất - chăn nuôi tiếp tục gia tăng, dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm đã làm thất thiệt cho người chăn nuôi, đặc biệt do dịch Covid-19 kéo dài, những yếu tố trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Cấp ủy Đảng, giám sát của HĐND, tổ chức điều hành của UBND, sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của nhân dân trong toàn xã, kinh tế xã nhà tiếp tục duy trì ổn định; Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, QP - AN được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đồng thời bàn những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH năm 2022. Sau thảo luận đóng góp ý kiến, kỳ họp cũng đã giành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà cử tri và nhân dân trong xã quan tâm.

Tại kỳ họp thứ ba, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết, thông qua các nghị quyết gồm: 4 tờ trình của UBND xã đó là: Tờ trình số 760/TTr-UBND ngày 29/12/2021 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: xây dựng bổ sung kênh hàng hậy, khu vực thôn Thái Nhân, xã Thái Hòa; Tờ trình số 761/TTr – UBND ngày 29/12/2021 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: xây dựng bổ sung kênh  mương nội đồng thôn Thái Bình, xã Thái Hòa; Tờ trình số 762/TTr - UBND ngày 29/12/2021 về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2022; Tờ trình số 763/TTr - UBND ngày 29/12/2021 về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng khuôn viên để đạt chuẩn giai đoạn 2 cho trường Mần non; báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã 11 tháng năm 2021, phân bổ thu – chi ngân sách năm 2022.

Sau 01 buổi sáng làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3, HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Minh Hải, Chủ tịch HĐND xã đề nghị: UBND, các ngành cần có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND xã đã thông qua. UBND xã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri và nhân dân. MTTQ và các đoàn thể phối hợp với UBND tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Hòa.jpg 

                                                          Thư ký.jpg                        Lê Viết Hân

Kỳ họp thưe ba HĐND xã Thái Hòa

Đăng lúc: 06/02/2023 09:51:19 (GMT+7)

Sáng ngày 31/12/2021, Hội đồng nhân dân xã Thái Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 - HĐND xã. Dự kỳ họp có Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã và 26/26 ông bà đại biểu HĐND xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

             Tại kỳ họp , các đại biểu đã nghe UBND xã báo cáo thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP - AN năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã 11 tháng năm 2021, phân bổ thu – chi ngân sách năm 2022; báo cáo kết quả hoạch động của HĐND xã năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và các tờ trình của UBND xã;  UBMTTQ thông báo về công tác xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ đối với HĐND và UBND, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, Ban KT-XH và Ban Pháp chế của HĐND báo cáo kết quả thẩm tra thuộc lĩnh vực của các ban, kỳ họp đã nghe đ/c Lê Đình Sỹ đại diện tổ đại biểu số 3 HĐND huyện thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ ba của HĐND huyện.
Hải.jpg
 
 

 Năm 2021 trong điều kiện tình hình kinh tế có nhiều biến động, giá cả thị trường không ổn định; giá cả vật tư phục vụ sản xuất - chăn nuôi tiếp tục gia tăng, dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm đã làm thất thiệt cho người chăn nuôi, đặc biệt do dịch Covid-19 kéo dài, những yếu tố trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Cấp ủy Đảng, giám sát của HĐND, tổ chức điều hành của UBND, sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của nhân dân trong toàn xã, kinh tế xã nhà tiếp tục duy trì ổn định; Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, QP - AN được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đồng thời bàn những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH năm 2022. Sau thảo luận đóng góp ý kiến, kỳ họp cũng đã giành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà cử tri và nhân dân trong xã quan tâm.

Tại kỳ họp thứ ba, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết, thông qua các nghị quyết gồm: 4 tờ trình của UBND xã đó là: Tờ trình số 760/TTr-UBND ngày 29/12/2021 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: xây dựng bổ sung kênh hàng hậy, khu vực thôn Thái Nhân, xã Thái Hòa; Tờ trình số 761/TTr – UBND ngày 29/12/2021 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: xây dựng bổ sung kênh  mương nội đồng thôn Thái Bình, xã Thái Hòa; Tờ trình số 762/TTr - UBND ngày 29/12/2021 về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2022; Tờ trình số 763/TTr - UBND ngày 29/12/2021 về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng khuôn viên để đạt chuẩn giai đoạn 2 cho trường Mần non; báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã 11 tháng năm 2021, phân bổ thu – chi ngân sách năm 2022.

Sau 01 buổi sáng làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3, HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Minh Hải, Chủ tịch HĐND xã đề nghị: UBND, các ngành cần có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND xã đã thông qua. UBND xã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri và nhân dân. MTTQ và các đoàn thể phối hợp với UBND tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Hòa.jpg 

                                                          Thư ký.jpg                        Lê Viết Hân