Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
159776

KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã Thái Hòa (15/10/1953 – 15/10/2023)

Ngày 25/09/2023 16:26:23

KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã Thái Hòa (15/10/1953 – 15/10/2023)

 ĐẢNG BỘ HUYỆN TRIỆU SƠN           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM       ĐẢNG ỦY XÃ THÁI HÒA 

    

  Số: 25 KH/ĐU                                    Thái Hòa, ngày  30 tháng 8 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã Thái Hòa

(15/10/1953 – 15/10/2023)

   

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

     Đây là đợt sinh hoạt chính trị sấu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm ôn lại truyền thống , quá trình hình thành xây dựng và phát triển của xã Thái Hòa; khơi dậy lòng tự hào của nhân dân trong xã, nhằm phát huy hơn nữa những tiềm năng, lợi thế để tiếp tục xây dựng và phát triển; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất  sắc đóng góp trong quá trình xây dựng , phát triển địa phương trong 70 năm qua.

      2. Yêu cầu

    Giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng-  an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong 70 năm qua , đặc biệt là xây dựng nông thôn mới của xã Thái Hòa.

     Tổ chức Lễ kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, có tính tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ mọi phong trào phát triển; các tập thể, cá nhân được phân công thực hiện các nội dung phục vụ Lễ kỷ niệm phải chủ động, trách nhiệm xây dựng kế hoạch, công việc, thời gian cụ thể để triển khai đạt kết quả tốt nhất.

II. Nội dung

      1.Thời gian, địa điểm

         Ngày 14/10/2023 : Hội diễn văn nghệ quần chúng : Từ 19h  - Tại Sân UBND xã Thái Hòa ( Có chương trình riêng).

         Ngày 15/10/2023: Lễ Kỷ niệm : Từ 7 giờ 00 phút ( Chủ nhật) - Tại TT Hội nghị xã Thái Hòa

         Thành phần, đại biểu tham dự buổi lễ : khoảng 250 đại biểu gồm:

        - Đại biểu các cơ quan của Huyện

        - Đại biểu lãnh đạo các xã lân cận

        - Đại biểu nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ

        - Các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài xã

        - Đảng viên từ 60 năm tuổi Đảng trở lên

        - Đại diện các thương bệnh binh, gia đình Người có công

        - Đại diện là hộ sản xuất kinh doanh giỏi và có công lớn đóng góp trong xây dựng và phát triển địa phương

        - Đại biểu đại diện các tôn giáo

        - Đại biểu là cán bộ, công chức xã và thôn, trường, trạm.

       Chương trình tổ chức Lễ Kỷ niệm

      - Viếng Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ

      - Ổn định, Văn nghệ chào mừng

      - Chào cờ

     - Khai mạc, giới thiệu đại biểu

     - Diễn văn kỷ niệm 70 năm thành lập xã

     - Trình chiếu Clip về quá trình xây dựng và phát triển Xã Thái Hòa ( nếu có).

     - Phát biểu của tuổi trẻ xã nhà

     - Phát biểu của Nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ

     - Phát biểu đại diện con em xa quê

     - Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện

     - Phát động thi đua

     - Khen thưởng

     - Bế mạc

     - Chào Cờ

3.Hoạt động Tuyên truyền, văn nghệ:

- Nội dung tuyên truyền tập trung chủ đề hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập xã, đặc biệt là những thành tựu về kinh tế, xây dựng nông thôn mới, các hình thức tuyên truyền cao điểm từ ngày 15/9/2023 đến ngày 15/10/2023 gồm tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, hội nghị, cổng thông tin điện tử.

 - Hội diễn văn nghệ quần chúng : Mỗi đơn vị chuẩn bị 02 tiết mục tập thể để tổ chức giao lưu vào tối ngày 14/10/2023 và chon lựa 5 đến 8 tiết mục để diễn vào buổi lễ Kỷ niệm. Chủ đề tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước.

- Xây dựng Clip tóm tắt quá trình phát triển của xã từ năm 1953 đến 2023.

4. Khen thưởng: Đề nghị các tập thể , cá nhân do cấp Huyện và cấp xã khen. Dự kiến các tập thể, cá nhân và hộ sản xuất, kinh doanh giỏi và các phong trào khác.

      III.Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện

  1.Thành lập các ban điều hành

      1.1- Thành lập Ban chỉ đạo: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập xã Thái Hòa (1953 – 2023) gồm lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể và trưởng một số ngành, bộ phận của xã để chỉ đạo, điều hành chung trong công tác tổ chức thực hiện.

     1.2- Thành lập Ban xây dựng nội dung : Xây dựng kịch bản, sưu tầm tư liệu, các sự kiện, hình ảnh, các báo cáo, clip trình Lễ kỷ niệm.

     1.3. Thành lập Ban Tổ chức: Xây dựng kế hoạch chi tiết về quá trình chuẩn bị và tổ chức Buổi lễ

     1.4. Thành lập Tiểu ban Ban tuyên truyền: UBMTTQ, Đoàn thể, ban văn hóa xây dựng kế hoạch phối hợp cùng với UBND tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, treo cờ, pano, apshic…

      1.5. Thành lập Tiểu ban phục vụ: Bộ phận Tài  chính – Kê toán tham mưu Chủ tịch UBND xã đảm bảo huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, chuẩn bị cơ sở vật chất, khen thưởng, quà tặng, liên hoan và phân công cán bộ, lực lượng phục vụ đón tiếp khách trong ngày diễn ra Hội diễn Văn nghệ và Lễ kỷ niệm đảm bảo yêu cầu.

       1.6. Thành lập Tiểu ban an ninh trật tự: Công an xã phối hợp với BCH Quân sự xã bố trí, phân công lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự trong đêm Hội diễn văn nghệ , trước trong và sau Lễ kỷ niệm.

      2. Tổ chức thực hiện

       - UBND căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy, xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động hưởng ứng Kỷ niệm 70 năm thành lập xã. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm, chỉnh trang công sở, cảnh quan, vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã. Chỉ đạo Công an xã, BCH Quân sự xã xây dựng kế hoachjbaor đảm công tác an ninh trật tự tại các điểm diễn ra hoạt động Lễ kỷ niệm.

       - UBMTTQ, các đoàn thể trong xã căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đồng thời phối hợp với UBND xã tham mưu, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đồng thời phát động phát động thi đua đến đoàn viên, hội viên theo chủ đề của Lễ kỷ niệm.

       - Các cấp ủy chi bộ: Triển khai kế hoạch đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát động phong trào thi đua ở cơ sở, đăng ký các công trình chào mừng trong đó tiếp tục vận động nhân dân Hiến đất mở rộng đường giao thông theo Nghị quyết 12 –NQ/HU và tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm và khuôn viên nhà văn hóa theo tinh thần Chỉ thị 12 –CT/HU của BTV Huyện ủy Triệu Sơn.

     - Văn phòng Đảng ủy tham mưu, cùng với Văn phòng UBND xã giúp Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị các tài liệu phục vụ Lễ Kỷ niệm.

    Nơi nhận:                                                        T.M BAN CHẤP HÀNH

- BTV Huyện ủy, UBND huyện ( để b/c)                                              BÍ THƯ

- các Đ/c UVBCH ( để t/h)                                                                      (Đã Ký)

- UBND xã, MTTQ, các đoàn thể ( để t/h)

- Các cấp ủy chi bộ ( để t/h)

- Lưu Vp ĐU.                                                                      

                                                                                              Lê Đình Sỹ

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã Thái Hòa (15/10/1953 – 15/10/2023)

Đăng lúc: 25/09/2023 16:26:23 (GMT+7)

KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã Thái Hòa (15/10/1953 – 15/10/2023)

 ĐẢNG BỘ HUYỆN TRIỆU SƠN           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM       ĐẢNG ỦY XÃ THÁI HÒA 

    

  Số: 25 KH/ĐU                                    Thái Hòa, ngày  30 tháng 8 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã Thái Hòa

(15/10/1953 – 15/10/2023)

   

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

     Đây là đợt sinh hoạt chính trị sấu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm ôn lại truyền thống , quá trình hình thành xây dựng và phát triển của xã Thái Hòa; khơi dậy lòng tự hào của nhân dân trong xã, nhằm phát huy hơn nữa những tiềm năng, lợi thế để tiếp tục xây dựng và phát triển; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất  sắc đóng góp trong quá trình xây dựng , phát triển địa phương trong 70 năm qua.

      2. Yêu cầu

    Giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng-  an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong 70 năm qua , đặc biệt là xây dựng nông thôn mới của xã Thái Hòa.

     Tổ chức Lễ kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, có tính tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ mọi phong trào phát triển; các tập thể, cá nhân được phân công thực hiện các nội dung phục vụ Lễ kỷ niệm phải chủ động, trách nhiệm xây dựng kế hoạch, công việc, thời gian cụ thể để triển khai đạt kết quả tốt nhất.

II. Nội dung

      1.Thời gian, địa điểm

         Ngày 14/10/2023 : Hội diễn văn nghệ quần chúng : Từ 19h  - Tại Sân UBND xã Thái Hòa ( Có chương trình riêng).

         Ngày 15/10/2023: Lễ Kỷ niệm : Từ 7 giờ 00 phút ( Chủ nhật) - Tại TT Hội nghị xã Thái Hòa

         Thành phần, đại biểu tham dự buổi lễ : khoảng 250 đại biểu gồm:

        - Đại biểu các cơ quan của Huyện

        - Đại biểu lãnh đạo các xã lân cận

        - Đại biểu nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ

        - Các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài xã

        - Đảng viên từ 60 năm tuổi Đảng trở lên

        - Đại diện các thương bệnh binh, gia đình Người có công

        - Đại diện là hộ sản xuất kinh doanh giỏi và có công lớn đóng góp trong xây dựng và phát triển địa phương

        - Đại biểu đại diện các tôn giáo

        - Đại biểu là cán bộ, công chức xã và thôn, trường, trạm.

       Chương trình tổ chức Lễ Kỷ niệm

      - Viếng Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ

      - Ổn định, Văn nghệ chào mừng

      - Chào cờ

     - Khai mạc, giới thiệu đại biểu

     - Diễn văn kỷ niệm 70 năm thành lập xã

     - Trình chiếu Clip về quá trình xây dựng và phát triển Xã Thái Hòa ( nếu có).

     - Phát biểu của tuổi trẻ xã nhà

     - Phát biểu của Nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ

     - Phát biểu đại diện con em xa quê

     - Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện

     - Phát động thi đua

     - Khen thưởng

     - Bế mạc

     - Chào Cờ

3.Hoạt động Tuyên truyền, văn nghệ:

- Nội dung tuyên truyền tập trung chủ đề hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập xã, đặc biệt là những thành tựu về kinh tế, xây dựng nông thôn mới, các hình thức tuyên truyền cao điểm từ ngày 15/9/2023 đến ngày 15/10/2023 gồm tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, hội nghị, cổng thông tin điện tử.

 - Hội diễn văn nghệ quần chúng : Mỗi đơn vị chuẩn bị 02 tiết mục tập thể để tổ chức giao lưu vào tối ngày 14/10/2023 và chon lựa 5 đến 8 tiết mục để diễn vào buổi lễ Kỷ niệm. Chủ đề tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước.

- Xây dựng Clip tóm tắt quá trình phát triển của xã từ năm 1953 đến 2023.

4. Khen thưởng: Đề nghị các tập thể , cá nhân do cấp Huyện và cấp xã khen. Dự kiến các tập thể, cá nhân và hộ sản xuất, kinh doanh giỏi và các phong trào khác.

      III.Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện

  1.Thành lập các ban điều hành

      1.1- Thành lập Ban chỉ đạo: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập xã Thái Hòa (1953 – 2023) gồm lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể và trưởng một số ngành, bộ phận của xã để chỉ đạo, điều hành chung trong công tác tổ chức thực hiện.

     1.2- Thành lập Ban xây dựng nội dung : Xây dựng kịch bản, sưu tầm tư liệu, các sự kiện, hình ảnh, các báo cáo, clip trình Lễ kỷ niệm.

     1.3. Thành lập Ban Tổ chức: Xây dựng kế hoạch chi tiết về quá trình chuẩn bị và tổ chức Buổi lễ

     1.4. Thành lập Tiểu ban Ban tuyên truyền: UBMTTQ, Đoàn thể, ban văn hóa xây dựng kế hoạch phối hợp cùng với UBND tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, treo cờ, pano, apshic…

      1.5. Thành lập Tiểu ban phục vụ: Bộ phận Tài  chính – Kê toán tham mưu Chủ tịch UBND xã đảm bảo huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, chuẩn bị cơ sở vật chất, khen thưởng, quà tặng, liên hoan và phân công cán bộ, lực lượng phục vụ đón tiếp khách trong ngày diễn ra Hội diễn Văn nghệ và Lễ kỷ niệm đảm bảo yêu cầu.

       1.6. Thành lập Tiểu ban an ninh trật tự: Công an xã phối hợp với BCH Quân sự xã bố trí, phân công lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự trong đêm Hội diễn văn nghệ , trước trong và sau Lễ kỷ niệm.

      2. Tổ chức thực hiện

       - UBND căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy, xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động hưởng ứng Kỷ niệm 70 năm thành lập xã. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm, chỉnh trang công sở, cảnh quan, vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã. Chỉ đạo Công an xã, BCH Quân sự xã xây dựng kế hoachjbaor đảm công tác an ninh trật tự tại các điểm diễn ra hoạt động Lễ kỷ niệm.

       - UBMTTQ, các đoàn thể trong xã căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đồng thời phối hợp với UBND xã tham mưu, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đồng thời phát động phát động thi đua đến đoàn viên, hội viên theo chủ đề của Lễ kỷ niệm.

       - Các cấp ủy chi bộ: Triển khai kế hoạch đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát động phong trào thi đua ở cơ sở, đăng ký các công trình chào mừng trong đó tiếp tục vận động nhân dân Hiến đất mở rộng đường giao thông theo Nghị quyết 12 –NQ/HU và tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm và khuôn viên nhà văn hóa theo tinh thần Chỉ thị 12 –CT/HU của BTV Huyện ủy Triệu Sơn.

     - Văn phòng Đảng ủy tham mưu, cùng với Văn phòng UBND xã giúp Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị các tài liệu phục vụ Lễ Kỷ niệm.

    Nơi nhận:                                                        T.M BAN CHẤP HÀNH

- BTV Huyện ủy, UBND huyện ( để b/c)                                              BÍ THƯ

- các Đ/c UVBCH ( để t/h)                                                                      (Đã Ký)

- UBND xã, MTTQ, các đoàn thể ( để t/h)

- Các cấp ủy chi bộ ( để t/h)

- Lưu Vp ĐU.                                                                      

                                                                                              Lê Đình Sỹ