Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
159776

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thái Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 27/02/2024 15:31:38

Ngày 27/02/2024, tại hội trường UBND xã Thái Hòa, tiến hành Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thái Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

 Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thái Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 27/02/2024, tại hội trường UBND xã Thái Hòa, tiến hành  Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thái Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

ĐHMTTQ 7.jpg Ảnh Đ/c Lê Văn Mai đọc diễn văn khai mạc Đại hôi Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thái Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029

 Anh ĐHMTTQ 2.jpg

Ảnh ĐHMTTQ 3.jpg 

 Ảnh Học sinh trường THCS chúc mừng Đại hội 

AnhĐHMTTQ 4.jpg 

 Ảnh Đ/c Lê Xuân Dương ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UBMTTQ huyện dự chỉ đạo Đại hội

Anh ĐHMTTQ 5.jpg 

Ảnh Đ/c Lê Đình Sỹ Bí thư Đảng bộ dư và chỉ đạo Đại hội

         Ảnh ĐHMTTQ 6.jpg

Ảnh Đ/c Lê Minh Hải PBT - Chủ tịch HĐND xã dự chỉ đạo Đại hội

  Ảnh ĐHMTTQ 8.jpg

Ảnh Ông Nguyến Xuân Phong đại diện thôn Thái Nhân tham gia thảo luận

ảnh ĐHMTTQ 9.jpg

Ảnh ĐHMTTQ 10.jpg

Ảnh các đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thái Hòa
Lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 -2029

Sáng ngày 27/02/2024 UBMTTQ xã Thái Hòa, long trong tổ chức Đại Hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thái Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Về đại biểu huyện: Tham dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Xuân Dương ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UBMTTQ huyện, cùng đoàn công tác

Về đại biểu  xã:  Các đồng chí trong Ban thường vụ, ban chấp hành Đảng ủy xã, các đồng chí lãnh đạo xã; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã và MTTQ qua các thời kỳ và 85 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã về dự Đại hội.

Đại hội được nghe báo cáo kết quả công tác mặt trận xã Thái Hòa khóa XVIII nhiệm kỳ 2019-2024, mục tiêu chương trình hành động khóa XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

 Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Thái Hòa đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019- 2024 đã đề ra. MTTQ xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện cuộc vận động . Toàn dân  thực hiện Nghị quyết 12 của Huyện ủy về vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Đến nay toàn xã có 10/10 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa cấp huyện; số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tăng theo hàng năm. MTTQ đã hướng dẫn Nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

  Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029  

       Tại đại hội, đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả công tác mặt trận; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức mặt trận, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

    Phát biểu tại đại hội, đồng chí đồng chí Lê Xuân Dương - ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UB MTTQ huyện ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả Ủy ban MTTQ xã Thái Hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận xã Thái Hòa trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị: MTTQ xã cần đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư trong vận động xây dựng khối đại đoàn kết; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhất là Luật Dân chủ cơ sở, và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Huyện ủy và hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường chức năng giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tập hợp phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ cấp trên; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý giải quyết, tạo điều kiện để người dân bày tỏ chính kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; tiếp tục kêu gọi ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo để chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn và các hộ nghèo. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân đóng góp để cứng hóa đường giao thông xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

     Với chủ đề ”Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thái Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã lần thứ XIX đã hiệp thương cử 03 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã gồm Chủ tịch, 01 phó chủ tịch và 01 ủy viên thường trực. Ông Lê Văn Mai được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bà Lê Thị Ngoan được bầu tái cử giữ chức Phó  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.   Đại hội cũng đã hiệp thương cử 7 vị đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
 Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thái Hòa  thành công tốt đẹp.

                                                                                  Tin bài: CCVH-XH

                                                                                                 Lê Hân

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thái Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đăng lúc: 27/02/2024 15:31:38 (GMT+7)

Ngày 27/02/2024, tại hội trường UBND xã Thái Hòa, tiến hành Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thái Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

 Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thái Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 27/02/2024, tại hội trường UBND xã Thái Hòa, tiến hành  Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thái Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

ĐHMTTQ 7.jpg Ảnh Đ/c Lê Văn Mai đọc diễn văn khai mạc Đại hôi Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thái Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029

 Anh ĐHMTTQ 2.jpg

Ảnh ĐHMTTQ 3.jpg 

 Ảnh Học sinh trường THCS chúc mừng Đại hội 

AnhĐHMTTQ 4.jpg 

 Ảnh Đ/c Lê Xuân Dương ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UBMTTQ huyện dự chỉ đạo Đại hội

Anh ĐHMTTQ 5.jpg 

Ảnh Đ/c Lê Đình Sỹ Bí thư Đảng bộ dư và chỉ đạo Đại hội

         Ảnh ĐHMTTQ 6.jpg

Ảnh Đ/c Lê Minh Hải PBT - Chủ tịch HĐND xã dự chỉ đạo Đại hội

  Ảnh ĐHMTTQ 8.jpg

Ảnh Ông Nguyến Xuân Phong đại diện thôn Thái Nhân tham gia thảo luận

ảnh ĐHMTTQ 9.jpg

Ảnh ĐHMTTQ 10.jpg

Ảnh các đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thái Hòa
Lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 -2029

Sáng ngày 27/02/2024 UBMTTQ xã Thái Hòa, long trong tổ chức Đại Hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thái Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Về đại biểu huyện: Tham dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Xuân Dương ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UBMTTQ huyện, cùng đoàn công tác

Về đại biểu  xã:  Các đồng chí trong Ban thường vụ, ban chấp hành Đảng ủy xã, các đồng chí lãnh đạo xã; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã và MTTQ qua các thời kỳ và 85 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã về dự Đại hội.

Đại hội được nghe báo cáo kết quả công tác mặt trận xã Thái Hòa khóa XVIII nhiệm kỳ 2019-2024, mục tiêu chương trình hành động khóa XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

 Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Thái Hòa đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019- 2024 đã đề ra. MTTQ xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện cuộc vận động . Toàn dân  thực hiện Nghị quyết 12 của Huyện ủy về vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Đến nay toàn xã có 10/10 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa cấp huyện; số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tăng theo hàng năm. MTTQ đã hướng dẫn Nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

  Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029  

       Tại đại hội, đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả công tác mặt trận; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức mặt trận, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

    Phát biểu tại đại hội, đồng chí đồng chí Lê Xuân Dương - ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UB MTTQ huyện ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả Ủy ban MTTQ xã Thái Hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận xã Thái Hòa trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị: MTTQ xã cần đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư trong vận động xây dựng khối đại đoàn kết; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhất là Luật Dân chủ cơ sở, và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Huyện ủy và hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường chức năng giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tập hợp phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ cấp trên; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý giải quyết, tạo điều kiện để người dân bày tỏ chính kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; tiếp tục kêu gọi ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo để chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn và các hộ nghèo. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân đóng góp để cứng hóa đường giao thông xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

     Với chủ đề ”Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thái Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã lần thứ XIX đã hiệp thương cử 03 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã gồm Chủ tịch, 01 phó chủ tịch và 01 ủy viên thường trực. Ông Lê Văn Mai được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bà Lê Thị Ngoan được bầu tái cử giữ chức Phó  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.   Đại hội cũng đã hiệp thương cử 7 vị đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
 Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thái Hòa  thành công tốt đẹp.

                                                                                  Tin bài: CCVH-XH

                                                                                                 Lê Hân