Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
159776

Ý nghĩa của ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

Ngày 11/10/2023 09:08:27

Ý nghĩa của ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

 Ngày chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi cá nhân và sự phát triển nói chung của Đất nước.

 Ảnh ý nghĩa chuyển đổi số 1.jpg

 Chuyển đổi số là quá trình khách quan và là xu hướng tất yếu của sự phát triển, muốn hay không muốn thì chuyển đổi số vẫn đang diễn ra. Hiện nay, cả thế giới đã bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nòng cốt là sự đột phá của công nghệ số. Quá trình đưa công nghệ số vào mọi mặt của đời sống gọi là Chuyển đổi số, đối với Việt Nam chuyển đổi số tập trung vào 3 mục tiêu bao gồm: 

1. Chính quyền số:

Là chính quyền có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời và ban hành chính sách tốt hơn

2. Xã hội số:

Xã hội xã số là việc đưa công nghệ số, áp dụng những giải pháp số vào cuộc sống hàng ngày. Hoạt động này sẽ dần tạo ra những công dân số và văn hoá số. Trong xã hội số, có những hoạt động rất quan trọng và thiết thực đó là ứng dụng các giải pháp số để thay đổi và thuận tiện hơn trong giáo dục, y tế, tài chính

3. Kinh tế số:

Là một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet. Kinh tế số bao gồm tất cả các lĩnh vực và nền kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; sản xuất, phân phối, lưu thông hàng hóa, giao thông vận tải, logistic, tài chính ngân hàng, …) mà công nghệ số được áp dụng.

*Ý nghĩa của ngày chuyển đổi số quốc gia

Chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc cách mạng lần thứ 4. Hiện nay khái niệm chuyển đổi số đã trở nên phổ biến, lan toả trên toàn xã hội, trong đó cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp là những tổ chức tiên phong và xem chuyển đổi số là xu thế bắt buộc, tất yếu để thực hiện thành công chiến lược xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội thông minh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Từ tầm quan trọng của chuyển đổi số, ngày 22/4/2022 thủ tướng ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.  Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội nói chung của Đất nước. Với quan điểm chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, tinh thần xuyên suốt là ngày nào cũng là ngày chuyển đổi số, vì cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới. Ngày chuyển đổi số quốc gia đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải làm thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại. Nhân ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 mỗi tổ chức,cá nhân hãy thực hiện chuyển đổi số bằng những việc làm thiết thực như thay đổi về tư duy, nhận thức, sau đó dần chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dụa trên các nền tảng công nghệ số./.

                                                                                         CCVH - XH

Ý nghĩa của ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

Đăng lúc: 11/10/2023 09:08:27 (GMT+7)

Ý nghĩa của ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

 Ngày chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi cá nhân và sự phát triển nói chung của Đất nước.

 Ảnh ý nghĩa chuyển đổi số 1.jpg

 Chuyển đổi số là quá trình khách quan và là xu hướng tất yếu của sự phát triển, muốn hay không muốn thì chuyển đổi số vẫn đang diễn ra. Hiện nay, cả thế giới đã bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nòng cốt là sự đột phá của công nghệ số. Quá trình đưa công nghệ số vào mọi mặt của đời sống gọi là Chuyển đổi số, đối với Việt Nam chuyển đổi số tập trung vào 3 mục tiêu bao gồm: 

1. Chính quyền số:

Là chính quyền có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời và ban hành chính sách tốt hơn

2. Xã hội số:

Xã hội xã số là việc đưa công nghệ số, áp dụng những giải pháp số vào cuộc sống hàng ngày. Hoạt động này sẽ dần tạo ra những công dân số và văn hoá số. Trong xã hội số, có những hoạt động rất quan trọng và thiết thực đó là ứng dụng các giải pháp số để thay đổi và thuận tiện hơn trong giáo dục, y tế, tài chính

3. Kinh tế số:

Là một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet. Kinh tế số bao gồm tất cả các lĩnh vực và nền kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; sản xuất, phân phối, lưu thông hàng hóa, giao thông vận tải, logistic, tài chính ngân hàng, …) mà công nghệ số được áp dụng.

*Ý nghĩa của ngày chuyển đổi số quốc gia

Chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc cách mạng lần thứ 4. Hiện nay khái niệm chuyển đổi số đã trở nên phổ biến, lan toả trên toàn xã hội, trong đó cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp là những tổ chức tiên phong và xem chuyển đổi số là xu thế bắt buộc, tất yếu để thực hiện thành công chiến lược xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội thông minh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Từ tầm quan trọng của chuyển đổi số, ngày 22/4/2022 thủ tướng ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.  Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội nói chung của Đất nước. Với quan điểm chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, tinh thần xuyên suốt là ngày nào cũng là ngày chuyển đổi số, vì cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới. Ngày chuyển đổi số quốc gia đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải làm thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại. Nhân ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 mỗi tổ chức,cá nhân hãy thực hiện chuyển đổi số bằng những việc làm thiết thực như thay đổi về tư duy, nhận thức, sau đó dần chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dụa trên các nền tảng công nghệ số./.

                                                                                         CCVH - XH