Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
69
Hôm qua:
47
Tuần này:
227
Tháng này:
1377
Tất cả:
127272

UBND xã Thái Hòa

Ngày 15/08/2020 23:19:27

Thông tin nhân sự

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

gmail

1

Đ/c Lê Đình Sỹ

Chủ tịch UBND xã

0918457286

Ledinhsy.th@gmail.com

2

Đ/c Vũ Trọng An

Phó CT.UBND xã

0904717170

andiachinhthaihoa@gmail.com

3

Đ/c Lê Văn Bắc

CHT Quân sự xã

0962083909

Leminhbac2081@gmail.com

4

Đ/c Trần Xuân Huy

TCA xã

0982031113

128phogiat@gmail.com

5

Đ/c Trần Thị Nhung

Công chức VP-TK

0705240102

tranthinhung.vh2013@gmail.com

6

Đ/c Lê Thị Thu

Công chức KTNS

0936302618

Lethu78@gmail.com

7

Đ/c Lê Thành Công

Công chức TC-KH

0378341882

Lethanhcong1988@gmail.com

8

Đ/c Đỗ Thị Thanh

Công chức ĐC-XD

0904927348

Thanhdt.tnmt@gmail.com

9

Đ/c Lê Thị Thu

Công chức ĐC-NN

0984273223

Lethu41@gmail.com

10

Đ/c Lê Đình Dũng

Công chức TP-HT

0985737856

vuongthuycrom@gmail.com

11

Đ/c Hà Văn Định

Công chức TP-HT

0904520518

havandinh@gmail.com

12

Đ/c Hoàng Thị Sơn

Công chức VH-XH (Phụ trách LĐTBXH)

0347880689

Huyenson87@gmail.com

13

Đ/c Lê Viết Hân

Công chức VH-XH

0931380427

Leviethan1971@gmail.com

14

Đ/c Trần Thị Thủy

Công chức VP-TK(Phụ trách CCHC)

0904238674

Tranthithuy1988vp@gmail.com

UBND xã Thái Hòa

Đăng lúc: 15/08/2020 23:19:27 (GMT+7)

Thông tin nhân sự

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

gmail

1

Đ/c Lê Đình Sỹ

Chủ tịch UBND xã

0918457286

Ledinhsy.th@gmail.com

2

Đ/c Vũ Trọng An

Phó CT.UBND xã

0904717170

andiachinhthaihoa@gmail.com

3

Đ/c Lê Văn Bắc

CHT Quân sự xã

0962083909

Leminhbac2081@gmail.com

4

Đ/c Trần Xuân Huy

TCA xã

0982031113

128phogiat@gmail.com

5

Đ/c Trần Thị Nhung

Công chức VP-TK

0705240102

tranthinhung.vh2013@gmail.com

6

Đ/c Lê Thị Thu

Công chức KTNS

0936302618

Lethu78@gmail.com

7

Đ/c Lê Thành Công

Công chức TC-KH

0378341882

Lethanhcong1988@gmail.com

8

Đ/c Đỗ Thị Thanh

Công chức ĐC-XD

0904927348

Thanhdt.tnmt@gmail.com

9

Đ/c Lê Thị Thu

Công chức ĐC-NN

0984273223

Lethu41@gmail.com

10

Đ/c Lê Đình Dũng

Công chức TP-HT

0985737856

vuongthuycrom@gmail.com

11

Đ/c Hà Văn Định

Công chức TP-HT

0904520518

havandinh@gmail.com

12

Đ/c Hoàng Thị Sơn

Công chức VH-XH (Phụ trách LĐTBXH)

0347880689

Huyenson87@gmail.com

13

Đ/c Lê Viết Hân

Công chức VH-XH

0931380427

Leviethan1971@gmail.com

14

Đ/c Trần Thị Thủy

Công chức VP-TK(Phụ trách CCHC)

0904238674

Tranthithuy1988vp@gmail.com