Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
159776
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 
 

 


DANH SÁCH

   CÁN BỘ CÔNG CHỨC , CB THÔN XÃ THÁI HÒA

 

 

TT

 

 

Họ và tên

 

Chức danh

 

Số điện thoại

 

Đảng ủy:

 

 

1

Lê Văn Duyên

Bí thư Đảng ủy xã

0936460427

 

HĐND xã

 

 

2

Lê Bá Triệu

Phó bí thư .CT.HĐND xã

01223361099

3

Vũ Trọng Mạnh

PCT.HĐND xã

0904520707

 

UBND xã

 

 

4

Lê Bá Thành

Phó bí thư- Chủ tịch  UBND xã

0936096929

5

Vũ Trọng An

PCT.UBND xã

0936771970

6

Lê Đình Hòa

Trưởng công an xã

0932224297

7

Trần Văn Tập

Chỉ huy trưởng QS  xã

01634132367

8

Lê Viết Hân

Công chức Văn hóa- Xã hội

0886106712

9

Trần Thị Thủy

VP-TK (CCHC)

0904238674

10

Hoàng Thị Sơn

CC.LĐTBXH

01674309521

11

Trần Thị Nhung

Văn phòng-Thống Kê

0886089987

12

Lê Thị Thu

CC. NN - NTM

0972401426

13

Lê Thị Thu

CC. Tài chính NSX

0936302618

14

Lê Thành Công

TC-KH xã

01678341882

15

Lê Đình Dũng

CC. Tư pháp.

0918783856

 

Đoàn thể

 

 

16

Lê Văn Mai

Chủ tịch  MTTQ xã

0904520700

17

Hoàng Thị Hường

CT.HPN xã

01676025585

18

Nguyễn Xuân Cường

BT Đoàn

09144913386

19

Nguyễn Văn Đường

CT.CCB xã

01279907714

20

Nguyễn Văn Chung

CT.HND xã

0948589735

     CB Bán chuyên trách xã

 

 

21

Nguyễn Khắc Vượng

Cán bộ Thuế

01669387221

22

Nguyễn Thị Ca

Cán bộ Thú y

01202162427

23

Lê Doãn Thu

Cán bộ đài truyền thanh

01698041093

24

Lê Văn Hùng

Cán bộ văn thư

0985886721

25

Lê Thị Ngoan

Cán bộ Văn hóa- TDTT

0973920109

26

Lê  Thị Thu

Cán bộ dân số

0983074302

27

Hoàng Viết Đạt

Phó công an xã

 

28

Vũ Ngọc Vinh

Phó công an xã

090442479

29

Lê Trung Đông

Cán bộ Khuyến Nông

01202021649

30

Lê Minh Hải

TKVP ĐU

0904717170

31

Thiều Quang Ngọc

CB Thủ quỷ

0986491260

 

Tổ chức xã hội

 

 

32

Lê Văn Lối

CT.Hội khuyến học  xã

0912042319

33

Lê Hồng Kỳ

CT.Hội thanh niên xung phong

0979714673

34

Lê Sỹ Thành

CT.Hội người cao tuổi xã

 

35

Lê Thị Sơn

CT.Hội chữ thập đỏ 

0963799432

CB Thôn

 

 

36

Lê Mạnh Tuấn

Thôn Trưởng Thái Nguyên

094311236

37

Lê Thanh Tùng

Thôn Trưởng Thái Bình

01226250915

38

Vũ Ngọc Bích

Thôn Trưởng Thái Sơn

01678751348

39

Trịnh Đức Hạnh

Thôn Trưởng Trung Hòa

0982867943

40

Vũ Trọng Hãnh

Thôn Trưởng Thái Minh

01695923509

41

Nguyễn Bá Minh

Thôn Trưởng Thái Lộc

01697105451

42

Đỗ Văn Bảng

Thôn Trưởng Thái Lâm

0904564009

43

Lê Đức Lập

Thôn Trưởng Thái Lai

01698010327

44

Thiều Đình Giản

Thôn Trưởng Thái Yên

01633797082

45

Thiều Đình Oanh

Thôn Trưởng Thái Phong

01628842489

46

Hoàng Viết Nghĩa

Thôn Trưởng Thái Nhân 1

01636643539

47

Nguyễn Xuân Phong

Thôn Trưởng Thái Nhân 2

01679593318

                             Tổng